середа, 12 червня 2019 р.

Що нового в лікуванні гліобластоми: резюме статей з конференції Американського товариства клінічних онкологів ASCO 2019

Резюме основних досліджень щодо лікування гліобластоми, представлених на конференції Американського товариства клінічних онкологів ASCO 2019, що пройшла з 31-го травня по 4-те червня 2019 року в Чикаго, США:
  • SurVaxM підтвердив добрі результати в дослідженні другої фази 
  • Веліпаріб трохи покращив результат для хворих з вперше виявленою гліобластомою та неметильованим MGMT, однак, не досяг очікуваної ефективності 
  • Авелумаб з аксітінібом не досягли очікуваного результату в дослідженні другої фази
  • Більше шести циклів темозоломіду не ефективніші за шість – дослідження другої фази
  • Кілька тривалих відгуків на селінексор в дослідженні другої фази
  • Радіо- та хіміотерапію не варто починати раніше, ніж за 4 тижні після операції - аналіз більше 30-ти тисяч історій хвороб
  • Дурвалумаб з радіотерапією, ймовірно, ефективний для хворих з вперше виявленою гліобластомою та неметильованим& MGMT

SurVaxM підтвердив добрі результати в дослідженні другої фази – оновлені дані

63 учасники дослідження з вперше діагностованою гліобластомою отримували ін’єкції експериментальної вакцини SurVaxM разом зі стандартним підтримуючим курсом темозоломіду (Темодал), після радіотерапії з темозоломідом.
Медіана тривалості життя з моменту першого введення вакцини склала 26 місяців, медіана часу до рецидиву – 12 місяців, в той час, як для стандартного насьогодні лікування ці показники складають 15 і 7 місяців відповідно.
SurVaxM – це вакцина, виготовлена з пептидів – невеликих шматочків білка сурвівін, що міститься в 95% гліобластом, та багатьох інших раках, і попереджує природній процес гибелі клітин. Вакцина має на меті представити клітини, що виробляють сурвівін (тобто, ракові клітини) імунній системі, як загрозу, і заставити її реагувати. Вакцина не є персоналізованою для кожного пацієнта, як, наприклад, DCVax-L, і не потребує тканини пухлини пацієнта для виготовлення. Велике дослідження третьої фази планується в США. Більше інформації тут >>>>
Стаття з описом дослідження >>>>

Веліпаріб трохи покращив результат для хворих з вперше виявленою гліобластомою та неметильованим MGMT, однак, не досяг очікуваної ефективності – попередні результати дослідження другої фази

Шість місяців без рецидиву прожили 53% хворих, які на додачу до стандартного протоколу отримували препарат веліпаріб (veliparib), та 37% пацієнтів, яких лікували стандартно. Медіана часу до рецидиву склала 6,2 і 4,4 місяці відповідно. Хоч результат першої групи видається кращим, як заявляють організатори дослідження, на момент подачі статті на конференцію, очікувана ефективність лікування не була досягнута.
Експериментальний препарат веліпаріб (veliparib) блокує активність гену PARP, що допомагає клітинам відновлюватися після пошкодження. Це, як очікують вчені може посилити ефект від радіо- чи хіміотерапії в лікуванні раку.
Інформація про дослідження >>>>
Резюме статті >>>>

Авелумаб з аксітінібом не досягли очікуваного результату в дослідженні другої фази

Всього залучили 54 пацієнти з рецидивом гліобластоми після операції, радіотерапії та темозоломіду. 27 з них – пацієнти, які не потребували стероїдів, одразу щоденно отримували два препарати одночасно. Решта спочатку отримували аксітініб. Ті, хто добре переносив лікування цим препаратом та зміг знизити дозу стероїдів до 8 мг метилпреднізолону (чи еквівалентної дози іншого препарату), з 43-го дня лікування також отримував авелумаб.
Шість місяців без рецидиву прожили по 18% в обох підгрупах. Для підтвердження ефективності цього методу лікування цей показник, на думку організаторів дослідження, мав бути не менше 50% в першій підгрупі пацієнтів.
Медіана тривалості життя в першій підгрупі склала 6,5 місяців, в другій – 4,5 місяців з часу залучення в дослідження.
Авелумаб (avelumab, маркетингова назва Bavencio) - це блокатор ліганду 1 програмованої гибелі (PD-L1). В США препарат за прискореною процедурою попередньо затвердили для лікування метастатичної карциноми Меркеля (один з видів раку шкіри). PD-L1 приєднується до рецептора програмованої гибелі клітин (PD-1) на поверхні Т-лімфоцитів і гальмує відгук імунної системи людини на загрозу. Ракові пухлини, в багатьох випадках, містять велику кількість PD-L1, що дозволяє їм уникати атаки Т-лімфоцитів.
Аксітініб (axitinib, Inlyta) блокує кілька білків - тирозинкіназ, зокрема, рецептори фактору росту ендотелію судин (VEGFR 1-3), що сприяють росту кровоносних судин в пухлині, і її живленню. В США аксітініб використовують для лікування нирково-клітинної карциноми пізніх стадій.
Резюме статті >>>>

Більше шести циклів темозоломіду не ефективніші за шість – дослідження другої фази

159 учасників дослідження з вперше діагностованою гліобластомою після радіотерапії з темозоломідом отримували курс підтримуючого темозоломіду. З них, 80 хворих – протягом 12-ти циклів (кожен цикл складався з 5-ти днів прийому темозоломіду та 23-ох днів перерви), 79 – протягом 6-ти циклів, як в більшості випадків пропонують таким пацієнтам у вигляді стандартного протоколу.
Медіана часу до рецидиву була 8 місяців в обох групах.
Це – одне з найбільших досліджень питання чи варто продовжувати підтримуючоий курс темозоломіду більше, ніж на 6 циклів. Кілька попередніх клінічних досліджень за участі меншої кількості хворих показали суперечливі результати.
Резюме статті >>>>

Кілька тривалих відгуків на селінексор в дослідженні другої фази

В дослідження залучили 56 хворих з рецидивом гліобластоми, які раніше отримували від одного до семи курсів лікування (медіана – два курси). Три підгрупи учасників отримували різні дози препарату селінексор (selinexor). Оптимальною визнали дозу 80 мг раз на тиждень. Шість місяців без рецидиву прожили 4 (15%) з 26-ти пацієнтів, які її отримували. З хворих цієї підгрупи, в одного пухлина на деякий час повністю зникла, ще у двох – значно зменшилася, у семи – певний час не росла. Медіана тривалості таких відгуків на лікування склала 10,8 місяців.
Медіана тривалості життя була 9,4 місяці. Це трохи кращий результат, ніж у хворих, яких лікували більш традиційними ломустином чи ломустином з бевацізумабом (Авастином), наприклад, в цьому дослідженні, ще й показаний на пацієнтах з гіршим прогнозом (другий, в середньому, рецидив в дослідженні селінексору проти першого в дослідженні, яке я вибрала для порівняння).
Селінексор блокує виведення з ядра клітини білків, що стримують ріст пухлини. Такі білки виявляють пошкодження генетичного матеріалу, які можуть ініціювати ракове захворювання, та запускають процес апоптозу — запрограмованої гибелі пошкоджених клітин.
Резюме статті >>>>

Коли починати радіо- та хіміотерапію?

Вчені проаналізували більше 30-ти тисяч історій хвороби пацієнтів з гліобластомою, і виявили, що хворі, яким комбіновану радіо- та хіміотерапію починали менше, ніж через 3 тижні після операції, жили менше, ніж більшість, яким призначали це лікування на 4-5-тий тижні після операції. Початок радіо- та хіміотерапії пізніше – аж до 8-го тижня після операції, не мало плиу на тривалість життя пацієнтів.
Резюме статті >>>>

Дурвалумаб з радіотерапією, ймовірно, ефективний для хворих з вперше виявленою гліобластомою та неметильованим MGMT – дослідження другої фази

40 хворих з перше виявленою гліобластомою та неметильованим (активним) геном MGMT, тобто, ті, що гірше за інших відгукуються на лікування стандартним темозоломідом, після операції проходили курс радіотерапії з препаратом дурвалумаб (durvalumab), а потім – підтримуючий курс дурвалумабу.
24 (60%) пацієнти прожили більше 12-ти місяців. Медіана тривалості життя склала 15,1 місяць. При стандартному лікуванні ці показники склали 50% і 12,7 місяців відповідно.
На момент останнього збору даних жиими залишалося 20% пацієнтів, які на той момент прожили від 15,7 до 34,9 місяців.
Дурвалумаб – це препарат-блокатор ліганда програмованої гибелі-1 (PD-L1) – білка, що приєднується до рецептора PD-1, гальмуючи боротьбу імунної системи з будь-якими загрозами, в тому числі, і раком. PD-L1 в надмірній кількості виявляли в деяких зразках гліобластоми, PD-1 – в лімфоцитах, які її оточували. Дурвалумаб затверджений в США для лікування деяких випадків раку сечового міхура та недрібноклітинного раку легенів.
Резюме статті >>>> 

Немає коментарів:

Дописати коментар

Яндекс.Метрика