Клінічні дослідження

База даних клінічних досліджень, що проводяться у світі, знаходиться за адресою www.ClinicalTrials.govВведіть назву хвороби англійською у вікно пошуку, і Ви отримаєте список активних та минулих клінічних досліджень. До кожного запису додається короткий опис дослідження з зазначенням його стадії, критерії оцінки ефективності лікування, кількість пацієнтів, яких планується залучити, критерії включення та виключення пацієнтів та список залучених клінік з адресами та телефонами відповідальних лікарів.
На кінець січня 2018-го я не знайшла жодного клінічного дослідження ліків проти гліобластоми, яке б залучало хворих в Україні.
З найближчих до України, на кінець січня 2018-го хворих залучали в дослідження Опдіво (ніволумаб) в Гданську (Польща) та Москві, та MDNA55 в Варшаві:
Ніволумаб (nivolumab, Опдіво): В Гданську (Польща, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Klinika Onkologii i Radioterapii) та Москві (назва лікарні не вказана) набирають пацієнтів з вперше діагностованою гліобластомою та метильованим (неактивним) чи частково метильованим геном MGMT. Дослідження третьої фази має назву CheckMate 548. Всі хворі отримуватимуть радіотерапію та темозоломід. При цьому, основній групі ще робитимуть ін'єкції ніволумабу, контрольній - плацебо. Хворі не знатимуть, до якої саме групи їх зачислили. Більше про дослідження та контакти >>>>
Ніволумаб є блокатором білків контрольних точок імунного відгуку. Він приєднується до рецептора програмованої гибелі клітин (PD-1) на поверхні Т-лімфоцитів в крові людини, не даючи пухлині загальмувати реакцію імунної системи.
На жаль, хворим з першим рецидивом гліобластоми ніволумаб не зміг продовжити життя, порівняно з Авастином (бевацізумаб), що дозволений в США для лікування таких пацієнтів (результати клінічного дослідження третьої фази з назвою CheckMate-143).
MDNA55: В Варшаві (Польща, Mazovian Brodnowski Hospital) до клінічного дослідження першої фази залучають хворих з першим чи другим рецидивом гліобластоми, чи тих, у кого хвороба прогресувала, незважаючи на лікування, після операції та радіотерапії з хіміотерапією чи без неї.
MDNA55 отримують шляхом злиття інтерлейкіну 4 (IL-4) з токсином синьогнійної палички. Токсин починає діяти тільки після того, як його захоплять рецептори інтерлейкіну 4, які часто зустрічаються в клітинах пухлини і рідко – в здоровій тканині мозку. Таким чином MDNA55, повинен знищувати ракові клітини, не чіпаючи здорові. Препарат вводиться в пухлину через невеликий катетер.
Попередні результати першої фази дослідження MDNA-55, опубліковані на сайті Medicenna, свідчать про потенційну ефективність препарату: 14 (56%) з 25-ти хворих з рецидивом гліобластоми чи анапластичної астроцитоми відгукнулися на лікування – тобто, у них пухлина на деякий час зникла чи значно зменшилася. З них, у 5-ти (20%) учасників пухлина на деякий час зникла зовсім. Більше про дослідження та контакти >>>>
Врахуйте, що участь в клінічному дослідженні вимагає коштів принаймні на поїздки у закордонні лікарні, а також, в залежності від того як організоване дослідження — витрат на аналізи та огляд лікаря в іноземній клініці (новий препарат, при цьому, виготовляється і вводиться безкоштовно).
Препарати в більшості випадків вводять з певною періодичністю, так що клініку доводиться відвідувати неодноразово. На практиці потрапити в групу тих хто бере участь у дослідженні нового препарату за кордоном непросто. Деякі лікарі відмовляють на основі того, що їх країни забороняють участь у клінічних дослідженнях нерезидентів, з огляду на мовний бар'єр, необхідність частих далеких поїздок і т.д. В будь-якому випадку, варто порадитись з лікарем в Україні, і якщо вирішили взяти участь — наполегливо слати запити на адресу компанії — організатора та клінік-учасниць. Краще, якщо до організаторів клінічного дослідження звернеться Ваш лікар.

Фази клінічних досліджень

Нову ідею спочатку тестують на мишах, яким вживлюють клітини пухлини. Якщо лікування показує результат, до досліджень залучають пацієнтів.
Фаза 1
Під час першої фази визначають, чи безпечний препарат для здоров'я хворого, а також — оптимальну дозу його прийому. Для цього невеликим підгрупам хворих дають ліки, поступово збільшуючи дозу для кожної наступної підгрупи. При цьому спостерігають за негативними побічними ефектами на організм пацієнтів. Отже, як зауважив Патрик Вен, (Patrick Y. Wen) з Центру нейроонкології Інституту Дани-Фарбера в США, хворі, які потрапили в клінічне дослідження на початку першої стадії ризикують отримати занадто малу, і відповідно - малоефективну дозу, в той час як ті хто долучається ближче до його закінчення можуть отримати занадто велику дозу і, разом з нею - значні побічні ефекти. До першої фази клінічного дослідження, в більшості випадків, залучають до 50 чоловік.
Фаза 2
До другої фази клінічних досліджень залучають до 100 пацієнтів, всі з яких отримують однакову — оптимальну, на думку вчених, дозу препарату. Вчені спостерігають, як впливають нові ліки на хворобу, яку вони покликані лікувати. За словами пана Вена, оскільки фактично хворим дають препарат, ефективність якого не доведена, вчені намагаються мінімізувати кількість пацієнтів, залучених до другої фази дослідження.
Фаза 3
Якщо позитивний вплив на здоров'я пацієнта буде виявлено, вчені переходять до третьої фази дослідження, де перевіряють ефективність нового препарату в порівнянні зі стандартним методом лікування. До третьої фази залучають більше 100 пацієнтів, яких випадковим чином ділять на дві групи. В більшості випадків одна з груп отримує новий препарат — сам чи в поєднанні зі стандартними ліками, інша — стандартні ліки і плацебо. Зверніть увагу, що золотим стандартом Управління по контролю за продуктами та ліками США (FDA) для цього етапу є подвійне сліпе дослідження (double-blinded trial), тобто ні пацієнт, ні лікар, який проводить дослідження, не знають, в яку саме групу розподілили хворого. Результати цього етапу дослідження можуть слугувати підставою для офіційного затвердження препарату регуляторним органом країни.
Фаза 1/2 чи 2/3
Щоб швидше отримати результати, деколи вчені об`єднують дві фази дослідження.
Фаза 4
Клінічні дослідження четвертої стадії в більшості випадків проводяться після того як ліки затвердив регулятор країни, а фармацевтична компанія почала їх продавати. Такі дослідження ще називають пост-маркетинговими. Мета цього етапу — підтвердити ефективність та тривалу безпечність нового препарату.

Види клінічних досліджень

Дослідження методом випадкової вибірки (рандомізоване дослідження) — клінічне випробовування нового препарату, під час якого пацієнтів випадковим чином ділять на дві групи, одна з яких отримує експериментальне лікування, а друга — лікування згідно стандартного протоколу чи плацебо. В дослідженні ліків проти раку контрольній групі майже ніколи не дають саме плацебо. В більшості випадків хворі, які потрапили в контрольну групу отримують плацебо разом з лікуванням згідно стандартного протоколу.
Подвійне сліпе дослідження (double-blinded trial) — рандомізоване дослідження, в якому ні пацієнт, ні лікар, відповідальний за дослідження, не знають, в яку групу потрапив хворий — тобто, отримує він експериментальний препарат чи плацебо. З точки зору регуляторів, які затверджують нові препарати, такі дослідження вважаються найкращими, оскільки дозволяють якомога неупередженіше оцінити ефективність лікування.
Одностороннє сліпе дослідження (single-blinded trial) – рандомізоване дослідження, при якому пацієнт не знає, потрапив він в групу, яка отримує новий препарат чи контрольну групу, в той час як лікарю це відомо. Дослідження такого виду проводяться набагато рідше, ніж подвійні сліпі.
Відкрите дослідження (open-label trial) передбачає, що і пацієнт і лікар знають, що саме отримує хворий: експериментальний препарат чи плацебо. Часто після завершення подвійного сліпого дослідження пацієнтам, які отримували плацебо/ стандартне лікування, можуть запропонувати взяти участь у відкритому дослідженні, під час якого вони прийматимуть експериментальний препарат.

Термінологія клінічних досліджень

Контрольна група — в рандомізованих клінічних дослідженнях — група пацієнтів, яка отримує лікування за стандартним протоколом та/ або плацебо, але не експериментальний препарат. Ні хворий, ні лікар, який відповідає за дослідження в певній клініці, не можуть обирати, в яку групу потрапить пацієнт. Таким чином забезпечується неупередженість результатів.
Критерії включення — характеристики, згідно яких вчені відбирають хворих для участі в клінічному дослідженні - наприклад, вік, попереднє лікування певного виду, стан здоров'я, тощо. Для того щоб взяти участь у дослідженні, пацієнт повинен відповідати всім критеріям включення.
Критерії виключення — характеристики, за наявності яких, пацієнта не можуть включити до клінічного дослідження. Наприклад, пацієнта можуть не включити до клінічного дослідження через його вік, певне лікування, пройдене раніше, чи певні супутні хвороби. Якщо хворий відповідає принаймні одному з критеріїв виключення, він не може взяти участь у дослідженні.
Плацебо — препарат без лікувальних властивостей, за зовнішнім виглядом схожий на препарат, що тестується.
Повний відгук (complete response) на лікування спостерігається, коли пухлина зникає повністю. Висновок роблять на основі результатів МРТ. Повний відгук не означає повного видужання, оскільки пухлина може щезнути на певний період часу, а потім повернутися. Даний стан пацієнта ще називають повною ремісією.
Частковий відгук (partial response) - стан пацієнта, коли у відповідь на лікування зменшується розмір пухлини чи кількість вогнищ пухлини. Хоча частковий відгук означає, що хвороба не зникла, він також може показувати, що експериментальні ліки діють і повинні досліджуватися далі.
Об'єктивний відгук (objective response) – повний чи частковий відгук на лікування, які співпадають з критеріями, визначеними до початку клінічного дослідження. Наприклад, критерії об'єктивного відгуку можуть передбачати зменшення пухлини, що мусить тривати принаймні протягом певного визначеного часу
Медіана тривалості життя (overall median survival) – тривалість часу від моменту діагнозу чи початку лікування, протягом якого 50% учасників дослідження залишаються живими.
Медіана часу до прогресування хвороби (progression-free median survival) – тривалість часу від моменту діагнозу чи початку лікування, протягом якого у 50% хворих, що беруть участь у дослідженні, не спостерігається росту пухлини чи погіршення стану.

Інформація про стадії, види та термінологію клінічних досліджень - з презентації Патрика Вена (Patrick Y. Wen), Центр нейроонкології Інституту з лікування раку Дани-Фарбера (Dana-Farber Institute) в грудні 2013 року, сайтів The answer to cancer та National Cancer Institute.

Останнє оновлення 28 січня 2018 року

Немає коментарів:

Дописати коментар

Яндекс.Метрика